player player team team market market

Absolute Card Collector

Informace o zpracování osobních údajů na portálu absolutecardcollector.cz

I. Identifikace správce

název: Absolute Card Collector s.r.o.
adresa: Lidická 90, 78701 Šumperk
IČ: 04757297
telefon: +420 728 546 191
e-mail: info@absolutecardcollector.cz

II. Zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro zajištění naší činnosti. Nijak s nimi neobchodujeme ani je nepředáváme cizím třetím stranám. Zpracovávané údaje se dělí donásledujících kategorií:

 • 1. Identifikační údaje (jméno, přezdívka, datum narození, národnost)
 • 2. Lokalizační údaje (město, ulice, PSČ, stát)
 • 3. Kontaktní údaje (e-mail, telefon)
 • 4. Jazykové údaje (jazyk webu)
 • 5. Platební kontakty (účet, PayPal)

III. Jak údaje získáváme

Primárním zdrojem je uzavření smlouvy při registraci na portálu, kde je většina osobních údajů povinná. Dále si pak uživatel v nastavení účtu sám zadá další korespondenční adresy a platební kontakty.

IV. Jak jsou data zabezpečena

Elektronická data jsou uložena na serveru, který spravuje naše servisní společnost. Data jsou zabezpečena proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či neoprávněným přenosům.

V. Jak údaje zpracováváme

S osobními údaji provádíme následující operace:

 • 1. Když nás kontaktujete (email/telefon/SMS/dopis) tak nejprve pomocí identifikačních a kontaktních údajů spojíme s uživatelskými údaji a zjistíme, kdo jste.
 • 2. Vaše jméno je viditelné pro všechny další registrované uživatele. Můžete vystupovat pod přezdívkou, ale jméno bude k dispozici v detailu sběratele.
 • 3. E-mail a telefon slouží k přihlášení a k ověření uživatele. Nebudou k dispozici dalším uživatelům portálu.
 • 4. Korespondenční adresa, popř. platební kontakt bude k dispozici pouze po uzavření obchodu s jiným uživatelem a pouze dannému uživateli.
 • 4. Pro potřeby ověření typu účtů určených k prodeji je využita korespondenční nebo registrační adresa. Popřípadě uživatel může sám zažádat o ověření korespondenční adresy formou dopisu.
 • 5. V rozsahu platných zákonů spolupracujeme s policií a na příkaz soudu při spáchání trestného činu identifikujeme uživatele z připojovacích údajů.
 • 6. Při řešení porušení obchodních podmínek článku VI bude email sběratele zobrazen administrátorovi, aby ho mohl kontaktovat a problém vyřešit.

VI. Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje uchováváme po dobu platnosti smlouvy s portálem a po ukončení smlouvy nezbytně dlouhou dobu stanovenou zákonem pro archivaci dat.

VII. Jak mohu uplatnit svá práva

Veškerá práva nositelů osobních údajů lze uplatnit odesláním žádosti na e-mail: gdpr@absolutecardcollector.cz. Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů

Právo nositelů osobních údajů na vznesení námitky lze uplatnit odesláním žádosti na e-mail: info@absolutecardcollector.cz. Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

 • právo vznést námitku

Schválil: Matěj Dubský, jednatel společnosti Absolute Card Collector s.r.o.